Kniha přímluv

"Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." (Jan 16, 23)
"Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému." (Řím 8, 28)

Můžete zde vložit přímluvné modlitby za své potřeby a my se za vás budeme rádi pravidelně modlit.
Proč nevyužít tuto účinnou duchovní zbraň a neokusit Boží moc?

Buďme si vzájemně pomocí a oporou na cestě.

(Modlitební společenství Beroun)

---- Vložit novou přímluvu ----

 

Přímluva za procitnutí
Jméno: Anonym
Datum vytvoření: 04. 11. 2018
Přímluva: Prosím za přímluvu, aby procitli ti, co "nevidí", "neslyší", co možná nevědomky ubližují a trápí druhé, ač si to třeba ani neuvědomují, ať mají, PROSÍM, srdce otevřené, chápavé a vnímavé pro bolest i lásku. Děkuji.
 
Za Martina a bezdomovce
Jméno: Libuše
Datum vytvoření: 23. 10. 2018
Přímluva: Pane, prosím Tě za bezdomovce Martina, který zemřel a za všechny bezdomovce. Pane, smiluj se...
 

 

Partnerské stránky