Kniha přímluv

"Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." (Jan 16, 23)
"Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému." (Řím 8, 28)

Můžete zde vložit přímluvné modlitby za své potřeby a my se za vás budeme rádi pravidelně modlit.
Proč nevyužít tuto účinnou duchovní zbraň a neokusit Boží moc?

Buďme si vzájemně pomocí a oporou na cestě.

(Modlitební společenství Beroun)

---- Vložit novou přímluvu ----

 

Prosba za maminku
Jméno: Anonym
Datum vytvoření: 18. 11. 2017
Přímluva: Za maminku Tomášovu prosíme.
 
Esoterika, okultismus
Jméno: Terezie
Datum vytvoření: 18. 11. 2017
Přímluva: Prosím Ježíši za tetu, katoličku, která má svojí víru propletenou s esoterikou a okultismem a právě čte knížku od Lorny Byrne, ukaž jí správnou cestu. Prosím Ježíši přitáhni na své Božské srdce všechny, kteří se nějak do esoteriky a okultismu zapletli. Pane, smiluj se!!!
 
za rodinu
Jméno: Anonym
Datum vytvoření: 16. 11. 2017
Přímluva: Prosím za návrat manžela a synů k Bohu a za dar víry pro snachu a vnuka. Pán Bůh zaplať
 
Prosby za Vítka Königa
Jméno: Anonym
Datum vytvoření: 05. 11. 2017
Přímluva: Prosím, modlete se za Vítka Königa, který byl v minulém týdnu operován. Předtím velmi špatně snášel chemoterapie. Manželé Königovi mají půlroční dceru. Pane, smiluj se...
 

 

Partnerské stránky