Kniha přímluv

"Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." (Jan 16, 23)
"Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému." (Řím 8, 28)

Můžete zde vložit přímluvné modlitby za své potřeby a my se za vás budeme rádi pravidelně modlit.
Proč nevyužít tuto účinnou duchovní zbraň a neokusit Boží moc?

Buďme si vzájemně pomocí a oporou na cestě.

(Modlitební společenství Beroun)

---- Vložit novou přímluvu ----

 

Prosby
Jméno: Libuše
Datum vytvoření: 07. 05. 2019
Přímluva: Pane Ježíš, prosím: za nová kněžská a řeholní povolání za kmotřenku Míšu a složitosti toho, co právě prožívá za odvahu držet se pravdy, i když to způsobuje jít proti davu za psychicky nemocné lidi a ty, kteří s nimi žijí či se o ně starají za církev, aby se obrodila za moudrost vidět tvoji velikost, svoji malost a vášeň poznávat Tě stále víc za děti, jejich víru, vztah k Tobě a chození na mše svaté za homosexuály, za všechny slabé a křehké... Děkuji!!!
 

 

Partnerské stránky