Kniha přímluv

"Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." (Jan 16, 23)
"Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému." (Řím 8, 28)

Můžete zde vložit přímluvné modlitby za své potřeby a my se za vás budeme rádi pravidelně modlit.
Proč nevyužít tuto účinnou duchovní zbraň a neokusit Boží moc?

Buďme si vzájemně pomocí a oporou na cestě.

(Modlitební společenství Beroun)

---- Vložit novou přímluvu ----

 

Za vztahy
Jméno: Anonym
Datum vytvoření: 15. 07. 2018
Přímluva: Prosím za uzdravování vztahů na pracovištích, v rodinách, ale i vztahů sami k sobě. Prosím za obměkčení srdcí ztrvdlých egoismem, sobectvím, závistí, různými strachy, předsudky. Aby každý pocítil, že přes všechny své nedostatky je jedinečný a Bohem milovaný.
 
Za kněze
Jméno: Libuše
Datum vytvoření: 03. 07. 2018
Přímluva: Modlitební úmysl papeže Františka - „Únava kněží! Víte, kolikrát jen myslím na vaši únavu?“ „Kněží se svými ctnostmi i nedostatky konají svoji službu v různých oblastech. A na tolika otevřených frontách nemohou zůstat stát, prožijí-li nějaké zklamání. V takových chvílích je dobré připomenout, že lid má svoje pastýře rád, potřebuje je a důvěřuje jim. Modleme se, aby kněží, kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.“ Děkuji :-)
 
Modlitby z kostela - Beroun
Jméno: Libuše
Datum vytvoření: 21. 06. 2018
Přímluva: - za pomoc při sblížení manželů v krizi - za všechny manželské páry ve farnosti a zejména za ty, které procházejí manželskou krizí Prosíme za modlitbu o Boží vedení při hledání našeho místa pro život. Beroun se nám jako město líbí...je pro nás? Je tu něco pro nás připravené? Děkujeme Anežka, Andrej, Zuzi, Tam. V Děkuji :-)
 

 

Partnerské stránky