Kniha přímluv

"Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." (Jan 16, 23)
"Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému." (Řím 8, 28)

Můžete zde vložit přímluvné modlitby za své potřeby a my se za vás budeme rádi pravidelně modlit.
Proč nevyužít tuto účinnou duchovní zbraň a neokusit Boží moc?

Buďme si vzájemně pomocí a oporou na cestě.

(Modlitební společenství Beroun)

---- Vložit novou přímluvu ----

 

Prosba za uzdravení Jarky
Jméno: Anonym
Datum vytvoření: 18. 09. 2018
Přímluva: Za uzdravení Jarky Tomáškové, která si minulý týden zlomila ruku v zápěstí. Jarce je osmdesát devět let, takový úraz je proto pro ni velmi nebezpečný.
 
Přímluva
Jméno: Libuše
Datum vytvoření: 16. 09. 2018
Přímluva: Prosím za zdraví paní Kiripolské a Vlaďky Buriánové a za všechny manželské páry, které nemohou mít děti. Pane smiluj se!
 
Přímluva z kostela sv. Jakuba
Jméno: Libuše
Datum vytvoření: 19. 08. 2018
Přímluva: Prosím o modlitbu za mou babičku Květu a za budoucí manželství moje a Mirka. Děkuji Kamila
 

 

Partnerské stránky