Kniha přímluv

"Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." (Jan 16, 23)
"Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému." (Řím 8, 28)

Můžete zde vložit přímluvné modlitby za své potřeby a my se za vás budeme rádi pravidelně modlit.
Proč nevyužít tuto účinnou duchovní zbraň a neokusit Boží moc?

Buďme si vzájemně pomocí a oporou na cestě.

(Modlitební společenství Beroun)

---- Vložit novou přímluvu ----

 

Církev
Jméno: Libuše
Datum vytvoření: 29. 12. 2018
Přímluva: Pane Ježíši, prosím za Roberta Bezáka a pravdu, za církev v ČR a její další směřování, dobrou volbu nového arcibiskupa pražského a za Tomáše Halíka, odvahu a sílu říkat svůj názor, nenechat se umlčet. Děkuji :-) Jan 2,17 Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.
 

 

Partnerské stránky