Kniha přímluv

"Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to." (Jan 16, 23)
"Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému." (Řím 8, 28)

Můžete zde vložit přímluvné modlitby za své potřeby a my se za vás budeme rádi pravidelně modlit.
Proč nevyužít tuto účinnou duchovní zbraň a neokusit Boží moc?

Buďme si vzájemně pomocí a oporou na cestě.

(Modlitební společenství Beroun)

---- Vložit novou přímluvu ----

 

Prosby - buď vůle Tvá....
Jméno: Terezie
Datum vytvoření: 11. 02. 2018
Přímluva: Pane Ježíši, prosím - za operaci nádoru mozku 38. letého muže, který má rodinu a 2 malé děti - za umírajícího starého muže s rakovinou - za uzdravení Marie - za mrtvé, kteří spáchali sebevraždu - za lidi s psychickými problémy - za dospívající mládež a jejich vztah s Ježíšem - za nová kněžská povolání - za Ducha svatého pro církev Děkuji....
 

 

Partnerské stránky